Завдання до роботи

1. Провести огляд метеріалів з питань:

Основні поняття та характеристики шуму.

Класифікація шуму за характером, природою та частотними характеристиками.

Характер дії шуму на людину.

Методи нормування шуму.

Контроль рівня шуму.

Методи та засоби захисту від шуму.

2. Розрахувати сумарний рівень звуку методом енергетичного складання, що створюється кожним джерелом окремо (величини L1, L2, L3 ).

3. Обчислити абсолютну і відносну похибки розрахунку величини .

4. Зробити порівняння відповідність результатів вимірів рівнів звуку з допустимим значенням згідно ДСН 3.3.6.037-99.

5. Оцінити характер спектру досліджуваного шуму і його відповідність граничному спектру. Виявити діапазон частот, де рівень перевищує норми.

6. Розрахувати звукоізолюючу здатність перегородок з різних матеріалів для октавних смуг частот нормованого діапазону.

7. Побудувати графіки залежності звукоізолюючої здатності перегородок з різних матеріалів від частоти.

Теоретичні основи шуму.


0440590387243434.html
0440713820581245.html

0440590387243434.html
0440713820581245.html
    PR.RU™